ประกาศโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

Attachments ประกาศรั

Read more

ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนเรียนเขมราฐพ

Read more

ประกาศสอบราคาส้วมนักเรียนชาย,ส้วมนักเรียนหญิง และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู

เรียกสอบราคาจ้างก่อส

Read more