ประกาศกำหนดการปิดฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิด ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2516

ประกาศผลการสอบวัดควา

Read more

ประกาศโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเขมราฐพิทยาค

Read more

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (Gifted) ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนักเรี

Read more

ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนเรียนเขมราฐพ

Read more