ประกาศรายชื่อนักเรียน เลขประจำตัวนักเรียน แผนการเรียน ห้องเรียน ระดับชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรีย

Read more

ประกาศโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4

Read more

ผลสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted) ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

Attachments ประกาศผล

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติผ่านและมีสิทธิ์สอบเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

Attachments ประกาศรา

Read more