ประกาศกำหนดการปิดฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิด ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนช

Read more

รวมพลังแห่งความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ดร.วีระศักดิ์ เอกศรี

Read more

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ยินดีต้อนรับ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน คุณครู บุญล้อม ทาเทพ และ ว่าที่ ร.ท.พิบลย์ แสงสุกวาว

        โรงเรียนเขมร

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ทำความดีด้านความซื่อสัตย์ ภาคเรียนที่ 1/2559

พิธีมอบเกียรติบัตร น

Read more