ประกาศโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม กำหนดการรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

การรับสมัคร

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รับสมัครวันที่ 25-28 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  รับสมัครวันที่ 25-28 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

การสอบ

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  สอบวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สอบวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ประกาศผลสอบ

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  สอบวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2561 ณ บอร์ดกลาง หน้าอาคาร1 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สอบวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561 ณ บอร์ดกลาง หน้าอาคาร1 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

การมอบตัว

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  สอบวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สอบวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

เอกสารหลักฐานการรับสมัคร

 1.  ใบสมัคร
 2.  รูปถ่ายขนาด 1.5-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

แผนการเรียนที่เปิดรับสมัคร

 •  ม.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
 •  ม.4 มี 2 แผนการเรียน
  – แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
  – แผนการเรียนคณิตศาสตร์ สังคม ภาษา

วิชาที่ทดสอบ

 •  ม.1 ประกอบด้วย ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา
 •  ม.4 ประกอบด้วย ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เอกสารการมอบตัว

 1.  ใบมอบตัว
 2.  สำเนา ปพ.1
 3.  สำเนาทะเบียนบ้าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม หมายเลขโทรศัพท์ 045-491244

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *