ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

led

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,140,640.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) จึงได้ประกาศ ประกวดราคาตามโครงการฯ ดังมีรายละเอียด ดังนี้

ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสาร 

==>เอกสารประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *