ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

newstd2560

ตามที่โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ได้จัดให้มีการทดสอบความรู้พื้นฐาน ในวันที่ 1 และ 2 เมษยน 2560 ที่ผ่านมาแล้วนั้น
บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการพิจารณาประมวลผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว และได้จัดนักเรียนเข้าเรียนตามแผนการเรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่โรงเรียนกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนตามแผนการเรียนของโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม และให้มามอบตัวในวันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม นักเรียนที่ไม่มามอบตัวตามกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน ดังนี้

 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.1

 

 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.4 

หลักฐานการมอบตัว
1. ต้องมีผู้ปกครองมามอบตัวนักเรียน
2. ใบมอบตัว(มารับวันทำการมอบตัว)
3. สำเนา ปพ.1 ฉบับจบหลกสูตร (นักเรียนที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้นำมามอบให้ในวันเปิดภาคเรียน)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา
5. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560

นายวีระศักดิ์  เอกศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *