ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ประกาศ
เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนตามโยบายค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
ระดับอนุบาลถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีพิเศษ
ปีงบประมาณ 2559
ประกาศผลการสอบคัดเลือกใหม่ห้องเรียนปกติเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
ปฏิทินวิชาการ
แจ้งกำหนดงานของโรงเรียน การปิด เปิดภาคเรียน

-:-เข้าสู่เว็บไซต์-:- | -:- Facebook -:-

-:-ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา(SMSS)-:-

DLIT โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
::DLIT โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม::