ประกาศผลการทดสอบ Scitest ประจำปี 2558

* นักเรียนที่ได้ ลำดับที่ 1-3 โรงเรียนขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชู เกียรติบริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ในวันพุธ ที่ 28  มกราคม 2558 เวลา 08.00 - 09.00 น.

      - โปรดแจ้งความประสงค์เข้าร่วมที่ครูสุรศักดิ์ ศรีสุวงศ์ โทร 0942562528 ภายในวันที่ 26 ม.ค. 2558

* นักเรียนที่ได้ ลำดับที่ 4-10 รับเกียรติบัตรร่วมกัน ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ในวันพุธ ที่ 28  มกราคม 2558 เวลา 08.00 - 09.00 น.

>>>ประกาศผลการทดสอบ Scitest 2015<<<

 

[ ประกาศผลสอบ Math Contest ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 ]

 

-:-เข้าสู่เว็บไซต์-:-


-:-ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา(SMSS)-:-

-:-ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2557-:-
-:-ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับนวัตกรรมโรงเรียนในฝัน-:-
-:-พิมพ์เกียรติบัตรงานทักษะวิชาการ สหวิทยาเขต 3 กลุ่ม 2 (ปีการศึกษา 2556)-:-