ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)
ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
ปีการศึกษา 2559
------------------------------------------------

 • รับสมัคร
       -
 • วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30น. - 16.00น. ณ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
 • สอบ
       - ม.1 สอบวันที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 08.30น. -16.30น. ณ อาคาร1 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
       - ม.4 สอบวันที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 08.30น. -16.30น. ณ อาคาร1 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
 • ประกาศผลสอบ
       - วันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ บอร์ดกลางหน้าอาคาร1 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม และเว็บไซต์ www.kmp.ac.th
 • รายงานตัว / มอบตัว
       - วันที่ 13 มีนาคม 2559 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
 • ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนม.1 และม.4 ห้องเรียนพิเศษ(Gifted)-:-เข้าสู่เว็บไซต์-:-
| -:- Facebook -:-

-:-ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา(SMSS)-:-